Login:
Heslo:
 
"Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to." Albert Einstein
Hledat
Navigace: www.sssp13.cz > Volnočasové aktivity > Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Ohlédnutí za Evropským rokem aktivního stárnutí.

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady EU v září 2011 byl rok 2012 vyhlášen „Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“. Městská část společně se Střediskem sociálních služeb Prahy 13 se k vyhlášení Evropského parlamentu nejen přihlásily, ale začaly ho i věcně naplňovat. Snahou městské části bylo především zvýšit veřejné povědomí o stárnutí a připomenout, že lidé mohou být aktivní v každém věku. Právě aktivní senior může významným způsobem předávat své životní zkušenosti a moudra mladší generaci, a tím přispět k vzájemné a důstojné mezigenerační solidaritě pod heslem “rozdávej a přijímej“, resp. předávej zkušenosti a sbírej nové.

Mezi prvé počiny hned počátkem roku 2012 bylo pořízení bezbariérové vany do Střediska sociálních služeb Prahy 13. Vana je přístupná i pro špatně pohyblivé osoby i pro vozíčkáře a bezesporu tak přispívá k jejich lepšímu pocitu, že si mohou užívat příjemných koupelí, jako každý zdravý nebo pohyblivější člověk. Vana byla pořízena městskou částí a střediskem za 135 tis. Kč.

V rámci upevnění tělesného a duševního zdraví začali probíhat v průběhu května a dále pak v měsících po prázdninách pod vedením certifikovaných trenérů lekce Nordic Walking (chůze s holemi). V objektu domu Lukáš se pak senioři hojně potkávali na lekcích cvičení paměti. Zájem seniorů o chůzi i o cvičení paměti byl obrovský. Proto MČ společně se Střediskem sociálních služeb a za symbolického přispění i samotných seniorů (ti si jednotlivě připlatili za každou absolvovanou výukovou hodinu 20,- Kč), přistoupily k jejich financování a na podzim tak již konání těchto kurzů mohlo probíhat zcela pravidelně.

V květnu proběhl ve středisku sociálních služeb koncert dětských pěveckých sborů, který přilákal vedle seniorů i neseniory. Byl věnovaný vítání jara ale i důstojně vyjádřil úctu všem maminkám k jejich svátku. Bylo velmi příjemné vidět, jak se v Lukáši (tj. dům sociálních služeb) spojuje mládí se zkušeností dříve narozených.     

V červnu byl ve středisku slavnostně zahájen provoz tří venkovních fitness prvků pro seniory. Návštěvníci střediska z řad seniorů tak mohou nerušeně utužovat svoji fyzickou zdatnost na cvičebních strojích, které jsou jim šity přímo na míru. Pořizovací cena strojů byla 128 tis. Kč; MČ a středisko uhradily každý jen po 25 tis. Kč, zbytek 78 tis. byl hrazen nadačním příspěvkem Nadací správného životního stylu a společností COLMEX.

V listopadu byl přiveden do Domu sociálních služeb Lukáš, seniory žádaný, pravidelný signál vysílání TV 13 (Třináctky). Vysílání Třináctky mohou senioři sledovat na třech velkoplošných televizorech. Televize P13 se tak rovnocenně zařadila, vedle časopisu STOP a internetu, jako řádný informační zdroj pro seniory. Ti se tak naživo mohou dívat co se děje na MČ nebo přímo na její radnici.

Největším počinem bylo ale bezesporu rozšíření sociální služby - denního stacionáře. Pečovatelky střediska se tak v jeho prostorách mohou pohodlně starat až o 15 klientů namísto původních 10. Rozšíření spočívalo ve spojení tří místností do jedné jediné. Stavební práce i konečné interiérové úpravy provedla MČ v rekordním čase tří týdnů (celkové náklady, resp. stavební práce činily 230 tis. Kč). Úpravami se prostory tohoto zařízení ještě více zútulněly a pro klienty vytvořily naprosto dokonalou napodobeninu domácího prostředí.

Vedle všech těchto akcí po celý minulý rok aktivně působily kluby seniorů, které se tak stávají pravidelným místem setkávání. Ve středisku jich vyvíjí svojí činnost pět, mimo středisko pak tři. V Lukáši probíhala univerzita třetího věku, která se těší velkému zájmu a v počítačové učebně potom výuka na PC. Aktivit proběhlo v minulém roce ještě daleko více, ale považoval jsem za důležité zmínit ty nejdůležitější. Všechny tyto aktivity a činnosti vyjadřovaly a podporovaly myšlenku Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Myslím, že v tomto ohledu spolupráce městské části a Střediska sociálních služeb přinesla své ovoce a důstojně přispěla k zobracení seniorů jako aktivních občanů, kteří vedou nezávislý a plnohodnotný život.

Jsem osobně rád, že toto ohlédnutí je pro mne i příjemnou bilancí. 

    

Autor: Aleš Mareček, zástupce starosty MČ Praha 13

Datum: 14.3.2013

Uveřejněno v časopisu STOP v čísle 04/2013

 

Cvičební prvky na zahradě Střediska sociálních služeb Prahy 13Nová vana pro seniory
 
© www.sssp13.cz - vytvořte si také své webové stránky