Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
"Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to." Albert Einstein
Hledat
Navigace: www.sssp13.cz > PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba- domácí služba pro seniory

Středisko sociálních služeb vykonává terénní pečovatelskou službu na území městských částí Praha 13 a Řeporyje. Služba je poskytována v domácím prostředí seniorům a dalším osobám se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba je nejrozsáhlejší sociální službou, která je poskytována na území obou městských částí. Obstarává jí pět pečovatelek. Personální zajištění je ale širší, protože podporu jim poskytují také tři řidiči a o časový rozpis a o celkovou organizaci práce se starají dvě další osoby – sociální pracovník paní Martina Cveklová a hlavní koordinátorka paní Ludmila Bílková.   

Poskytování služby je založeno na smluvním vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem (klientem) a řídí se zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Terénní pečovatelská služba poskytuje pravidelně každoročně své služby cca 300 seniorům a zdravotně postiženým občanům. 

Mezi nejvíce žádanou službu patří dovoz obědů. Tato služba je poskytována téměř 250 klientům, kterým je dováženo téměř 31 tisíc obědů za rok. Přitom počet klientů je dlouhodobě stabilní a nedoznává výrazných početních výkyvů.

Další velmi žádanou službou je pomoc při zajištění chodu domácnosti – především zajištění nákupů, pochůzek k lékaři, na poštu, apod. a pomoc při úklidu domácnosti. Pečovatelky dále pomáhají klientům při osobní hygieně a pomoci na toaletu. Řečeno statisticky, průměrně v roce je pro klienty např. zajišťováno téměř 2 000 nákupů a pochůzek a přes 1 600 úklidů. Mezi další žádané sociální služby patřilo podání stravy (kolem 1 300 krát), doprovody k lékaři a vycházky – těch bylo téměř 100. Celkově pečovatelky terénní pečovatelské služby vykonaly u klientů bezmála 5 000 návštěv (mimo dovoz obědů).  

Z fakultativních služeb je jednoznačně nejžádanější službou přeprava osob, resp. odvozy klientů k lékaři, na úřad, poštu a do denního stacionáře. Těchto odvozů se každoročně uskuteční více jak tři tisíce. Klienti také velmi vítají, když jim pečovatelky čtou, procvičují s nimi paměť luštěním křížovek, procvičují jemnou motoriku šitím či vyšíváním apod. Pro osamocené seniory je tato součást péče obzvláště důležitá. Těmto bezplatným činnostem pečovatelky věnují v průběhu roku téměř 400 hodin. 

Smyslem práce všech, kteří zajišťují terénní pečovatelskou službu, je co nejúčinnější pomoc klientům. Svojí prací tak ulehčují seniorům a zdravotně postiženým jejich každodenní život a dodávají jim sílu a energii, kterou nemají často nazbyt.

Další informace o terénní pečovatelské službě lze získat na telefonních číslech 222 543 022 a 724 952 592, 602 104 454 anebo své dotazy směřujte na adresu   pecovatelskasluzba@sssp13.cz .

 
© www.sssp13.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma