Login:
Heslo:
 
"Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to." Albert Einstein
Hledat

Úvodem

  

 

 

 X X X

Středisko sociálních služeb Prahy 13 (dále jen středisko) je příspěvková organizace, zřízená na základě  zřizovací listiny, schválené Zastupitelstvem MČ Praha 13.

Středisko sídlí v Domě sociálních služeb "LUKÁŠ".

Dům je otevřen pro širokou veřejnost. V jeho jídelně můžete příjemně poobědvat jídla, která Vám chutí, úpravou i množstvím připomenou jídla, na které jste byli zvyklí z dob Vašeho dětství, když Vám je ještě připravovala maminka nebo babička. K dispozici je dále počítačová učebna s připojením na internet a v neposlední řadě i posezení na upravené zahradě s altánkem.

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy mu zdravotní stav nebo pokročilejší věk může komplikovat vykonávání celkem běžných úkonů každodenního života.

Pečovatelská služba je Vám připravena pomoci. Doprovod k lékaři nebo na poštu, zajištění nákupů, rozvoz obědů v zapůjčených  termoboxech přímo do bytů klientů, doprava osob upravenými vozy (možnost přepravy vozíčkářů ), úklid domácnosti klientů... To je jen krátká ukázka služeb, které poskytujeme našim klientům.

Také můžete využít denní stacionář, který je umístěn v objektu Střediska sociálních služeb. Ráno Vám bude přistaven vůz, který Vás pohodlně dopraví do stacionáře, odpoledne mezi půl čtvrtou až půl pátou Vás odveze zpět domů. Po celý den je připraven individuální program. Největším přínosem zůstává pocit sounáležitosti a potřebnosti a tolik důležitý kontakt s ostatními lidmi. V denním stacionáři může pohodlně pobývat a bavit se až deset klientů. 

 V "Lukáši" je pro Vás dále připravené centrum denních služeb (středisko osobní hygieny). To nabízí masáže, pedikúru a také velmi příjemné koupele ve vaně, uzpůsobené i pro hůře pohyblivé klienty. Dále provádí lázeňskou kúru - rašelinové zábaly, které jsou doporučovány jako podpůrný prostředek při léčbě oběhových poruch, chorob trávicího ústrojí, při urologických a gynekologických potížích, u chorob pohybového aparátu, atd.

Pro klienty využívající služby Střediska  je dále  nabízeno zprostředkování masáží a ošetření nohou (pedikúra) za nižší ceny než obvyklé. Obě procedury se provádí v Domě seniorů LUKÁŠ.

Spektrum našich služeb je široké a proto neváhejte a staňte se naším klientem již dnes a přenechte své každodenní starosti naší pečovatelské službě.

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás! Rádi Vám odpovíme.

 

Organizace má, dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, registrované dvě služby - pečovatelskou službu a denní stacionář. Služby jsou určeny pro seniory a osoby se zdravotním postižením, bydlící na Praze 13.

Citace ze zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách:

§ 40

(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 § 46

Denní stacionáře

(1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které  mají sníženou soběstačnost z důvodů věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

 
© www.sssp13.cz - vytvořte si také své webové stránky