Login:
Heslo:
 
"Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to." Albert Einstein
Hledat
Navigace: www.sssp13.cz > ARCHIV > Ve čtvrtek 18.7. 2013 se půjde 3. výšlap Nordic Walking

Ve čtvrtek 18.7. 2013 se půjde 3. výšlap Nordic Walking

Městká část Praha 13, společnost Senior-Help a Středisko sociálních služeb Prahy 13 zve seniory, ale i všechny ostatní, kteří ještě důchodového věku nedosáhli, na letošní již 3. výšlap s holemi Nordic Walking.

Tentokráte "vyšplháme" na stolovou horu "Vidouli". Stolových hor v  je ČR poměrně málo. Dle wikipedie celkem 10 viz. odkaz:  Stolové hory v Česku – Wikipedie . Nejznámější domácí stolovou horu, nyní již po Vidouli,  je asi "Vladař", který se nachází v Karlovarském kraji. Ve světě pak nejznámějším kopcem je asi bezesporu "Stolová hora" v Kapském městě na jihu Afriky v Jihoafrické republice. Oba kopce Vám přinášíme dále zobrazené ve fotogalerii.

Ale teď k naší akci, k 3. výšlapu s nordic walking, v rámci projektu "Třináctka v pohybu", který podoruje finančně MČ Praha 13 a odborně vedou lektoři společnosti Senior-Help.

Název 3. výšlapu (pochodu):     "Výstup na stolovou horu - Vidoule 2013"

Sraz účastníků pochodu:            před budovou České pošty - pobočka Jinonice, Pod Vidoulí 500/20, Praha 5

Start pochodu:                              v 10.00 hod. od budovy České pošty

Cíl pochodu:                                 Restaurace U Petrů, Jindrova 280, Praha 13 - Stodůlky, příchod cca v 11.30 hod.

Délka tratě:                                   3 km 100 m, čistá chůze trvá tak cca 45 min, ale se zastávkami cca hodinu a půl

Jak se dostanete nejlépe na start pochodu: Budova České pošty se nachází cca 150 m od autobusové zastávky VIDOULE, kde staví autobusy číslo 137 a 176. Na tyto autobusy je nejlépe nasednout na autobusové zastávce NOVÉ BUTOVICE. Zastávka se nachází přímo u výstupu ze stanice Metra B, Nové Butovice (výstup z metra blíže centru Prahy).

Odjezdy autobusů od zastávky NOVÉ BUTOVICE směrem na autobusovou zastávku VIDOULE:

Autobus č. 137  -  odjezd od stanice Metra B, Nové Butovice:   9.29 hod. , příjezd do zastávky Vidoule  9.35 hod.

Autobud č. 176  -  odjezd  od stanice Metra B, Nové Butovice:  9.37 hod., příjezd do zastávky Vidoule  9.45 hod.    

Popis trasy pochodu: Odcházíme z prostoru před Českou poštou v Jinonicích, přes náměstí, kde se stýkají ulice Karlštejnská a Souběžná --- dále pokračujeme ulicí Na Pomezí, kde se nám cca po 750 m otevře překrásný pohled na téměř celou Prahu --- stále jdeme ulicí Na Pomezí až do místa, kde narazíme na žlutou turistickou značku, po které  zahneme do leva a zlehka "vystoupáme" (sklon není výrazný) až na vrchol Vidoule a budeme dál pokračovat pod příkrovem stromů po jejím placatém vrcholu ještě zhruba 2 km a 100 m  --- po ujití této vzdálenosti dojdeme k dopravně frekventované ulici Bucharovova --- přejdeme jí a tam už je cíl našeho putování "Restaurace U Petrů".

Kdo bude chtít se může v místní restauraci občerstvit a najíst a doplnit tak ztracené síly. Koho to požene dál z důvodů dalších povinností, může nastoupit do některého z autobusů MHD a pokračovat dál za zábavou nebo třeba domů. Zastávka autobusů  "Šafránkova" se nachází téměř vedle restaurace a a staví zde autobusy č. 174 a 179,  které mají poměrně krátké intervaly a jezdí tak každou chvíli. 

Mapa trasy pochodu (odkaz na web):     3.výšlap mapové zobrazení

Popis vlastivědných míst, které navštívíme:

Vidoule (přírodní památka)  (Praha 5)
Přírodní památka Vidoule má rozlohu 6,7 hektarů a byla vyhlášena v roce 1988. Vidoule je tabulovou horou (371 m n.m.), jejíž okraje v severní části tvoří až 30 metrů vysoké pískovcové skály. Vidoule je pozůstatkem rozsáhlé plošiny, vytvořené druhohorními usazeninami.Tato výrazná stolová hora rozkládající se v severozápadním cípu Jinonic, mezi Košíři a Butovicemi, je pozůstatkem horizontálně uložených křídových vrstev s výchozy na okrajové hraně. Jedná se o významné útočiště drobných živočichů a důležitý krajinný prvek.  Z východu je Vidoule ohraničena silnicí spojující park Cibulka s Jinonicemi, na západní straně pak plynule přechází v louku obklopující stodůlecké sídliště.
Historie
Původní název Vidoule byl Vidova hora. V roce 1680 v době řádění moru byli na úpatí hory pohřbíváni ti, kteří nemoci podlehli. Až do roku 1948 byly jeskyně vyhloubené ve skále obývany pražskou chudinou. Z politického hlediska byla Vidoule v posledních letech místem ostré diskuze ohledně možné zástavby v jejím okolí. Na vrcholu kopce se kromě komplexu vodárny a jednoho školního areálu nacházejí zbytky bývalé protivzdušné obrany státu (PVOS) v podobě tvrzí, rozpadlých budov, podzemních chodeb, silnic a plotů, které jsou situovány směrem na západ, v těsné blízkosti pekárny Odkolek.
Geologie
Vidoule je tabulová hora s četnými skalními výchozy pískovců překrytými vrstvou slínů a opuk spodního turonu, jež tvoří vrcholovou plošinu. Místo je významným nalezištěm zkamenělin. V podloží se nachází křídy zvrásněné břidlice a pískovce ordovického stupně beroun. Povrch tvoří převážně oligobazické hnědé půdy, místy obohacené splachy slínovců, často narušené někdejší těžbou. Severní strana disponuje četnými prameny ústícími do Motolského potoka a odkryvy pískovcových stěn. Ty jsou však ukryté v těžce prostupné vegetaci, stejně jako pozůstatky zaniklých staveb v oblasti. Naopak jižní strana směrem k Butovicím je mírnější a jsou po ní vedené cesty.
Lesnictví, květena a zvířena
Severní část je uměle zalesněna, z větší části nepůvodní borovicí lesní. Pod horizontální cestou se nacházejí porosty přirozenějšího složení. Na východní straně se táhne lem starších dubů. Na jižním svahu roste teplomilná vegetace. Zbytek je bezlesý nebo zarůstá křovinami.
Převažuje zde druhotná chudá, často poloruderální vegetace. Stěny geologického profilu jsou převážně zarostlé výsadbou akátu a náletem bezu černého, osiky a jívy. Na bývalých mezích a pastvinách jižního svahu roste teplomilný trávník s válečkou prapořitou a kostřavou žlábkatou.
V oblasti žijí významné druhy brouků stepního charakteru, střevlíčci Ophonus schaubergerianus a Cymindis angularis. Z fytofágů pak mandelinkovití Coptocephala rubicunda a Cryptocephalus violaceus, dřepčík Aphtona cyanella a štítonoš Cassida rufovirens. Z čeledi Urodontidae zde najdeme Urodon conformis, z nosatcovitých bezkřídlé druhy Otiorhynchus fullo a Otiorhynchus velutinus a tři druhy z rodu Trachyphloeus. Na jižním otevřeném svahu žije ohrožený měkkýš trojzubka stepní. V keřovém porostu hnízdí strnad obecný, pěnice černohlavá, drozd zpěvný a vzácně i ťuhýk obecný a pěnice hnědokřídlá. Během tahu se zde zastavuje slavík obecný a další druhy.

Restaurace U Petrů  (Jindrova 280, Praha 13 - Stodůlky, 155 00)

Restaurace byla založena jako rodinný výletní hostinec v roce 1926 s velkou zahradou a ledárenským sklepem. Za dobu svého trvání se nevyhnula obsazení německou armádou či znárodnění. Hrálo se zde ochotnické divadlo a pořádaly nedělní trhy s tombolou.
Od roku 1999 se o restauraci opět stará rodina Zemanova.
Restaurace nabízí posezení u pěti druhů točených piv, nabídne Vám hotovková a minutková jídla z české kuchyně, nabízí opékání selat a vepřových kýt.  Každou sobotu od 19.00 se pořádá koncert COUNTRY s živou kapelou. Od jara můžete posedět venku v oplocené zahradě s dětským hřištěm a krytou terasou. Pro milovníky jedné stopy oplocené parkoviště (budete tak mít svého oře přímo na očích). Více na: http://www.upetru.com/

x x x x x x

Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit této sportovní akce, se mohou hlásit a získat další informace u paní Aleny Hrabětové na telefoním čísle 251 616 388 nebo na mobilu 725 393 061, nebo přímo v kanceláři střediska. Nahlášení je možné učinit i v místě startu, ještě před začátkem pochodu. Účastnický poplatek 20,- Kč.

Pojďte s námi poznávat krásy Prahy, tentokrát zajímavé území na pomezí MČ Praha 13 a Praha 5. Výlet má jako vždy ode všeho kousek. Je vlastivědný a budeme cvičit opět s holemi, které jsou povinnou výbavou každého zúčastnivšího se poutníka. To už je ale samozřejmost.  Vyjímka se připouští u účastníků v kategorii - maminka, tatínek, rodiče, kteří půjdou se svými malými ratolestmi (případně své ratolesti povezou v kočárku).

Přijďte, těšíme se na Vás.

Váš realizační tým  SSS P13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta po hřebeni VidouleCesta před objektem vodárnyObjekt vodárny na VidouliZbytky staveb na přírodní památce Vidoule
Výhled jižním směremPěšinka po okraji lesa nad srázemPohled ze skal lemující tabulovou horuLesy na severním okraji Vidoule
Restaurace U PetrůRestaurace U Petrů - interiérPřístroj, bez kterého se žádná hospoda neobejdeStolová hora a Kapské město, to je dvojice, která k sobě nerozlučně patří
Vladař (Tepelská vrchovina)
 
© www.sssp13.cz - vytvořte si také své webové stránky